Địa chỉ

Lô 10, KCN Lại Yên
Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Phone : +84 938.993.665

Thời gian làm việc

T2 – CN 08:00 – 17:30

Theo dõi