GIẢI PHÁP VÀ ỨNG DỤNG

Tổng hợp các ứng dụng và giải pháp của Remak® XPS trong xây dựng và các ứng dụng khác trong cuộc sống. Để hiểu rõ hơn về xốp XPS quý khách có thể xem ứng dụng của Xốp Remak® XPS.